Dzejolis “Ežezer…”

Vai dzirdi tās putnu balsis?

Tās tavos ūdeņos dejo valsi.

Un salas cita citai noslēpumus nodod,

klusajos telefonos jauns leģendas rodot.

Vai zini, cik tevī ir ežiem līdzīgo salu

Un cik krastos bebri laipni ielūdz uz alu?

Cik laivu pa taviem vilnīšiem slido

Un cik skaistu domu tad pie cilvēkiem lido?

Kad ledus pārlaiž tev vēsus glāstus,

Var vakaros sadzirdēt zemūdens stāstus.

Bet ūdensrožu plaukšanas laikā

Mīlestības burvību sastapt var vaigā.

/LUNA/

Publicēts dzejoļu kopkrājumā „Latvijas oļi III. Veltījums Latvijai un Latvijas novadiem”, izdevniecība „Ezerrozes grāmatas”, Rīga, 2020.