Privātuma politika

www.ilzeaizsila.com lietotājiem

Mēs cienām jūsu privātumu un rūpējamies par jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar vietnes īpašnieci: tālr.nr. +371 20151118 vai e-pasts: ilze.aizsila@gmail.com.

Personas datu apstrāde

Apmeklējot un nosūtot ziņu interneta vietnē www.ilzeaizsila.com, jūs piekrītat tajā norādīto personas datu ievākšanai un apstrādei. Mēs rūpējamies par personas datu aizsardzību un ievērojam jūsu tiesības uz personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu u.c. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Datu ievākšana un uzglabāšana

Nosūtot vēstuli www.ilzeaizsila.com interneta vietnē, sazinoties ar e-pasta, tālruņa starpniecību vai citā tiešā saziņas veidā, jūs brīvprātīgi nododat personas datus – vārdu, uzvārdu, telefona numuru, adresi, e-pasta adresi vai citu informāciju pēc pašu izvēles – datu pārzinim Ilzei Aizsilai. Personas dati tiek izmantoti saziņas nodrošināšanai, pilnvērtīgai apkalpošanai, kā arī (pēc jūsu lūguma) komerciālu paziņojumu nosūtīšanai.

Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz pakalpojuma saņemšanai (piemēram, atbildes sniegšanai un saziņas noslēgšanai), bet ne ilgāk par diviem gadiem pēc to nosūtīšanas autorei. Nosūtot lūgumu rakstnieces Ilzes Aizsilas grāmatu jaunumu saņemšanai elektroniskā veidā, jūsu e-pasts ziņu izsūtnei tiks izmantots trīs gadus. Pēc termiņa noilguma tiks izsūtīts atgādinājums un piedāvājums izvēlēties: dzēst jūsu e-pasta adresi vai atļaut turpinātu tās lietošanu atbilstoši jūsu norādītajam mērķim. Vēstkopa tiek izsūtīta tikai pēc individuāla lūguma sniegšanas.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām, ja to sniegšanai nav saistības ar pasūtījuma veikšanu un preču piegādi (izņēmums ir gadījumi, kuros to paredz normatīvie akti, palīdzot novērst noziedzīgas darbības un aizsargājot personu likumīgās tiesības).

Datu apstrāde un iedzīvotāju tiesības

Lai saņemtu informāciju par jūsu personas datiem, kuri tiek uzglabāti, vai arī, lai veiktu labojumus vai dzēstu jūsu personas datus, lūgums rakstīt: ilze.aizsila@gmail.com. Ievērojot jūsu tiesības, atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas datuma.
Vairāk par iedzīvotāju tiesībām lasiet minēto institūciju mājaslapās:
• Eiropas Komisija: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_lv
• Datu valsts inspekcija: www.dvi.gov.lv.

Sīkdatnes

www.ilzeaizsila.com interneta vietne izmanto sīkdatnes (cookies) jeb sīkuspagaidu teksta failus, kas tiek saglabāti jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, lai nodrošinātu pareizu interneta vietnes funkcionēšanu, un satur informāciju par apmeklēto vietni. Sīkdatņu paziņojumā jūs varat atzīmēt, vai vēlaties atļaut interneta vietnei izmantot sīkdatnes.

Sīkdatnes ļauj padarīt pieejamu informāciju par pakalpojumiem meklēšanas tīmeklī un tiek saglabātas jūsu ierīcē. Sīkdatne ietver ziņas par šīs interneta vietnes apmeklēšanu: laiks, lietotāja IP adrese, aplūkotās sadaļas. Šī informācija nonāk Google Inc. (Īrija) rīcībā un 60 dienas glabājas uz Google serveriem (Eiropas Savienībā un ASV). Pirms datu nodošanas Google, IP adreses tiek anonimizētas, aizvietojot tās ar specifisku kodu, kurš tiek piešķirts katram atsevišķam lietotājam. Google no savas puses apliecina datu apstrādes, tostarp datu nodošanas trešajām personām, atbilstību Eiropas Savienības un ASV normatīvo aktu prasībām, kā arī atsevišķi atzīmē, ka saņemtie dati netiek izmantoti Google pakalpojumu sniegšanai.      
Sīkdatņu nodošanu Google var novērst, izmantojot spraudni “Google Analytics Opt-out Browser Add-on”
(aplūkot Google Analytics Opt-out Browser Add-on).

Kā kontrolēt sīkdatnes

Jums ir iespēja izdzēst sīkdatnes no sava datora vai citas ierīces, kā arī izmantot vairākuma pārlūkprogrammu piedāvātos uzstādījumus, kas liedz veidot sīkdatnes.

Iespējas:

  • aplūkot saglabātās sīkdatnes un izdzēst tās;
  • liegt sīkdatņu veidošanu trešajām personām;
  • liegt sīkdatņu veidošanu mārketinga vietnēm;
  • bloķēt jebkuru sīkdatņu veidošanu;
  • izdzēst visas sīkdatnes, izejot no pārlūkprogrammas.

Svarīgi!

Izdzēšot visas sīkdatnes, tiek dzēsti arī jūsu uzstādījumi konkrētajā interneta vietnē. Savukārt, nobloķējot jebkuru sīkdatņu veidošanu, interneta vietne var sākt darboties nekorekti un pakalpojuma sniegšana var pārtrūkt.

Autortiesības

Par satura izmantošanu

Interneta vietnē ievietotais saturs vai tā jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana vai izplatīšana bez īpašnieka atļaujas ir aizliegta.

  1. Interneta vietnes saturu ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgam patēriņam vietnes apmeklēšanas laikā.
  2. Materiālus, kas norādīti kā “publicitātes” materiāli, ļauts izmantot autores atpazīstamības veicināšanai, veidojot audio/vizuālus materiālus par latviešu rakstnieci Ilzi Aizsilu un tās publicētajiem darbiem.
  3. Jebkuras darbības ar interneta vietnes saturu, tā atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komerciāla mērķa, kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs ir aizliegts, izņemot Autortiesību likumā paredzētos gadījumos.

Atbildība

Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā satura īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību no trešajām personām, novērtējot zaudējumus naudas izteiksmē un piemērojot sodu par katru šādu materiālu izmantošanas gadījumu.

Vietnes dizainā izmantotās ilustrācijas

Interneta vietnē ievietoto ilustrāciju (dzīvnieku, autores portreta un citu vietnes dizainam izmantoto zīmējumu) autore ir māksliniece Miriam Valbuena (www.mimivalbuena.com). Visas interneta vietnē www.ilzeaizsila.com izmantotās ilustrācijas aizsargātas ar autortiesībām atbilstoši Spānijas Karalistes normatīvajiem aktiem; trešajām pusēm to kopēšana vai izmantošana ir kategoriski aizliegta. Pārkāpumu gadījumā spēkā stājas Spānijas Karalistes tiesību akti.

Uz tikšanos un sazināšanos!

Atsauksmēm, komentāriem, priekšlikumiem vai jautājumiem par grāmatu ar personificētu ierakstu un autogrāfu aicinu pakāpelēt pa šo balto ailīšu kaskādi. Zinātkārajiem – poga zemāk.

Kontakti: ilze.aizsila@gmail.com, +371 20151118
Foreign Rights: Zvaigzne ABC Publishers | Cataloque 2023>>

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!