Dziesmas “Tosts Latvijai” vārdi

1.

Tavas košās pilsētas un baltais jūras krasts

Man krūtīs mīlestībā dzied

Līdzi līgo meži, rudzu lauki, Latvija

Tava daile silti smaidīt liek

2.

Tu izauklēta laika viļņos, vējos, lietavās

Te saule, tevi svētot, jūrā riet

Un, rīta rasai gaistot, putni lūdzas debesīm

Lai latvju zeme vienmēr zied

Piedz.

Lai mana dziesma ieplūst upju dzīslās

Kā dzidrs avots - mūžam veiksmi nes

Lai dvēsle tava gavilētu priekā

Par Latviju tosts tālu izskanēs

3.

No pirmā acu skata tu man sirdī, Latvija

Tev vēlu spēku plaukt un zelt

Gruzijas vīnu lejot, glāzi augstu paceļot

Aicinu šo zemi saulē celt

4.

Tavas košās pilsētas un baltais jūras krasts

Man krūtīs mīlestībā dzied

Līdzi līgo meži, rudzu lauki, Latvija

Tava daile silti smaidīt liek

Piedz.

Lai mana dziesma ieplūst upju dzīslās

Kā dzidrs avots - mūžam veiksmi nes

Lai dvēsle tava gavilētu priekā

Par Latviju tosts tālu izskanēs

Par Latviju tosts tālu izskanēs

/Ilze Aizsila; 2022/