Vieglās valodas aģentūras konkurss "Viegli lasīt". Ilzes Aizsilas stāsts vieglajā valodā "Smilšu pils"

“Smilšu pils” – vieglajā valodā rakstīts stāsts

Vieglās valodas aģentūra un LU Latviešu valodas institūts šovasar bija izsludinājis rakstnieku konkursu “Viegli lasīt” ar mērķi – veicināt izpratni un uzlabot zināšanas par vieglo valodu, kā arī nodrošināt plašāku mērķa grupu iesaisti lasīšanas un vērtēšanas procesā. Lai piedalītos konkursā, rakstniekiem bija jāiesniedz 1000–2000 vārdu iepriekš nepublicēts darbs. Konkurss norisinājās divās kārtās: pirmajā kārtā konkursa organizētāji atlasīja darbus, kas atbilda konkursa nolikumā minētajām prasībām, starp tiem arī rakstnieces Ilzes Aizsilas pirmais vieglajā valodā rakstītais stāsts. Žūrijā darbojās gan valodnieki un vieglās valodas eksperti, gan profesionāļi, kas strādā ar vieglās valodas mērķauditoriju, gan paši lasītāji.

Kā savā sociālā tīkla Facebook ziņu joslā vēsta “Vieglās valodas aģentūra”:

“Vieglās valodas konkursa stāstus kopā ar mērķauditoriju šogad lasīja 2 žūrijas pārstāves – Gunta Birnīte un Jolanta Rimoviča. Kā pēc darbu vērtēšanas konkursa dalībniekiem adresētajā sveicienā rakstīja Jolanta: “Mēs izdzīvojām visus stāstus – smējāmies un pat raudājām. Bet svarīgākais bija tas, ka mēs sapratām”.

Ilzes Aizsilas “Smilšu pils” ir viens no konkursa stāstiem, kas sarieš acīs miklumu. Galvenais varonis ir zēns, kurš nonāk pārtikušā audžuģimenē, tomēr neatbilst tās priekšstatiem par nākamo biznesa mantinieku. Vai izaudzis viņš atradīs atbildes uz saviem jautājumiem?… Vēlreiz paldies autorei, un uz tikšanos nākamajos konkursos!”

Par vieglo valodu vairāk uzziniet šeit: www.vieglavaloda.lv