Ramona Indriksone, Patrīcija Šteinberga, Ilze Aizsila, Laura Vinogradova, Arvis Ostrovskis, Betija Jakaite, Stāsti vieglajā valodā

“Stāsti vieglajā valodā” jau grāmatnīcās

AS “Valters un Rapa” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu un Vieglās valodas aģentūru izdevusi grāmatu “Stāsti vieglajā valodā”. Tā ir pirmā reize Latvijas grāmatniecības vēsturē, kad lasītāji varēs iegādāties latviešu oriģinālliteratūru vieglajā valodā.

Grāmatas “Stāsti vieglajā valodā” prezentācijas pasākums notika 18. jūnijā AS “Valters un Rapa” grāmatmīļu namā, Aspazijas bulvārī 24, Rīgā, piedaloties visu piecu stāstu autoriem.

Vieglās valodas jēdziens Latvijā pastāv jau 25 gadus, taču izpratne par to, sabiedrības izglītotība un resursu pieejamība vieglajā valodā aizvien ir nepietiekama. Šobrīd Latvijas grāmatnīcās nav iespējams brīvi iegādāties grāmatas vieglajā latviešu valodā, kas nodrošinātu plašākas kultūras pieejamības iespējas diasporas latviešiem, mazākumtautību pārstāvjiem, kuri apgūst latviešu valodu, mazajiem lasītājiem, senioriem un citām mērķgrupām. Tāpēc ar šo projektu sākas ļoti nepieciešamas un vēl neizstrādātas nozares literāru darbu sērija. Literatūras pieejamība vieglajā latviešu valodā nozīmē būtisku ieguldījumu sabiedrības labbūtības veicināšanā, nodrošinot, lai ikviens lasītgribētājs var un spēj izlasīt saturiski kvalitatīvus, daudzslāņainus, jēgpilni ietilpīgus stāstus sev pieejamā un saprotamā veidā.

Grāmatā “Stāsti vieglajā valodā” publicēti konkursam “Viegli lasīt” iesniegtie darbi. Tie ir pieci iepriekš nepublicēti dažādu autoru daiļdarbi – gan īsti gadījumi no dzīves, gan pilnīgi izdomāti atgadījumi –, kas ļauj iepazīties ne vien ar grāmatas varoņu piedzīvojumiem, bet arī ar vieglās valodas burvību.

Konkursu “Viegli lasīt” rīkoja Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts un Vieglās valodas aģentūra. Grāmatas redaktore Velga Polinska, LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente, atzīst: “Literatūras un kultūras pieejamība ir tikpat svarīga kā vajadzība izprast likumus, ārstu norādes vai būtisku ikdienas informāciju. Grāmatu nams “Valters un Rapa” ir novērtējuši ziemeļvalstu pieredzi un rāda priekšzīmi ikvienam grāmatu izdevējam Latvijā. Esmu pārliecināta, ka arī lasītāji novērtēs iespēju iepazīt Annas, Gustava, Pētera un citu grāmatas varoņu piedzīvojumus vieglajā valodā.”

"Stāsti vieglajā valodā" autori

“Valters un Rapa” publicitātes fotoRamona Indriksone, Patrīcija Šteinberga, Ilze Aizsila, Laura Vinogradova, Arvis Ostrovskis, Betija Jakaite

Grāmatas “Stāsti vieglajā valodā”  ilustrāciju autore ir Betija Jakaite, kura specializējas datorgrafikā un savā daiļradē īpaši interesējas par sociālām tēmām. Pieredzi grāmatu ilustrācijā autore guvusi darbā pie Kuš! komiksiem. Grāmatu dizaina koncepciju veidojusi grāmatu dizainere Vanda Voiciša, kas specializējas turpinājumizdevumu dizaina izstrādē. Īpašs paldies par atbalstu grāmatas veidošanā LU Latviešu valodas institūta direktorei un vadošajai pētniecei Sandai Rapai.

Projekts tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Stāsti un to autori:

  1. Autoveikals. Laura Vinogradova
  2. Pēterim ir idejas. Arvis Ostrovskis
  3. Anna cep pankūkas. Patrīcija Šteinberga
  4. Karameles. Ramona Indriksone
  5. Smilšu pils. Ilze Aizsila

“Valters un Rapa” publicitātes fotoIlze Aizsila