Ilze Aizsila, Teiksma par Babīti

Jaunums “Teiksma par Babīti”

Piedaloties pašvaldības projektu konkursā, rakstniece Ilze Aizsila ir radījusi jaunu darbu – pasaku, kas ietērpta grāmatas formātā un ataino motīvus no senajām latviešu tautas teikām (iekļautas arī grāmatiņā) par Babītes ezera izcelsmi.

2021. gada 1. septembrī vairāk nekā 180 bērni uzsāka skolas gaitas Babītes vidusskolā un Salas sākumskolā (Mārupes novadā). Lai 1.septembris šiem jaunajiem lasītājiem, zinātkārajiem prātiem, joku un smieklu izplatītājiem radītu vēl vairāk prieka un iedrošinātu spert soļus jaunu zināšanu virzienā, katrs no viņiem kā pārsteiguma dāvanu no pašvaldības saņēma Ilzes Aizsilas grāmatu bērniem “Teiksma par Babīti”.

Grāmatiņa ir tapusi, piedaloties Babītes novada pašvaldības projektu konkursā “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” ar projektu “Daudzinām Babīti” (2021). Tā ir unikāla, jo Ilzes Aizsilas uzrakstītā pasaka balstīta senajās latviešu tautas teikās par Babītes ezera izcelsmi, kā arī satur trīs zināmākās tautas teikas un radošu uzdevumu bērniem “Mana Babīte”.

Grāmatiņa noderēs kā sirsnīga, gaiša lasāmviela bērniem un viņu vecākiem, tā mudinās vērot dzīvi, ieklausīties, vairos empātiju, vēlmi palīdzēt citiem, kā arī domāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un ļauties brīnumainām fantāzijām.

Aicinot iepazīt savu novadu, saskatīt vairāk un iemīlēt Babītes ezera apkaimi, autore novēl, lai grāmatiņa “Teiksma par Babīti” kalpo ilgi un kļūst par mīļu skolas laika piemiņas dāvanu vai vienu no “mākoņburvīgākajām” bērnības pasakām!

Grāmata lasītājiem pieejama

Mārupes novada pašvaldības bibliotēkās, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vai elektroniski (šeit – pdf), raksts par īstenoto projektu pieejams www.marupe.lv jeb ej.uz/teiksmaparbabiti.

Iesaistītās puses

Grāmatas finansētājs: projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” organizētājs Babītes novada pašvaldība (tās saistību pārņēmēja Mārupes novada pašvaldība)

Projekta idejas autore un īstenotāja, pasakas autore un grāmatas sastādītāja: Ilze Aizsila

Projekta iesniedzējs: SIA “Kelmo”

Grāmatas literārā redaktore: Ieva Melgalve

Ilustrāciju  autore: Kate Daniela Mičule

Izdevniecība “Iedvesmas Grāmata”

Izdota 2021. gadā.

01.09.2021.