Intervija ar Ilzi Aizsilu

Intervija Vietējā Latgales Avīzē

“Vietējās Latgales Avīzes” 2022. gada 9. decembra numurā publicēta intervija ar rakstnieci Ilzi Aizsilu (intervē Inga Kaļva-Miņina). Rakstā atklājas romantisko romānu autores šīgada ievērojamākie notikumi, piedzīvotās emocijas un izdotie darbi. Noslēgumā – vēlējums lasītājiem, sagaidot jauno gadu.