Bērzpils, Ilze Aizsila un lasītājas

Foto: tikšanās Stradu un Bērzpils bibliotēkās

25.maijā rakstniece Ilze Aizsila viesojās divos novados, lai tiktos ar Stradu pagasta bibliotēkas (Gulbenes novadā) un Bērzpils bibliotēkas (Balvu novadā) lasītājām. Autore iepazīstināja ar jau publicētajām un vēl gaidāmajām grāmatām, kā arī stāstīja par izaicinājumiem, ar ko sastopas jauns autors.

Tikšanās Stradu bibliotēkā

Paldies bibliotēkas vadītājai Inetai Masai par sirsnīgo uzņemšanu un visām lasītājām, kas saulaino rītu pavadīja kopā ar rakstnieci bibliotēkā!

Tikšanās Bērzpilī (saieta namā)

Paldies Bērzpils bibliotēkas vadītājai Annai Krivišai par pasākuma organizēšanu, ekskursiju un uz uguns pagatavoto putru, kas priecēja Bērzpils pagasta svētku dalībniekus!