Raunas bibliotēkā Ilze Aizsila

Foto: tikšanās Raunā

2023. gada 22. aprīlī Raunas pagasta bibliotēkā viesojās Smiltenes novada lasītāji un Ilzes Aizsilas darbu cienītāji, lai noklausītos stāstījumu par to, kā autore pievērsusies rakstīšanai un kurp ved viņas literārie ceļi. Romānu autore klātesošajiem sniedza ieskatu savās grāmatās un atklāja, kas gaidāms šogad.

Foto-sveiciens skaistajai Raunai!

Ilze Aizsila viesojas Raunas bibliotēkā Smiltenes novadā
Ilze Aizsila un pasākuma viesi Raunas bibliotēkā Smiltenes novadā (22.04.2023.)